Fundusze Europejskie

plakat

W związku z realizacją projektu pn. „Internacjonalizacja firmy SOLBI s.c.”, numer wniosku o dofinansowanie RPMP.03.03.02-12-0317/16 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 3 Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, firma SOLBI SPÓŁKA CYWILNA K. KORZENIOWSKI, W. ZOŃ, M. BENEDA ogłosiła w dniu 23.08.2017 r.  zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na organizację udziału Wnioskodawcy w imprezie targowo-wystawienniczej BELTEXLEGPROM 2017 – MIĘDZYNARODOWE TARGI TEKSTYLIÓW, która odbędzie się w Mińsku (Białoruś).

Zapraszamy do składania ofert.

 

Załączniki do zapytania ofertowego ZO na organizacja targów – Białoruś:

Skan ZO 2_2017 22.08.2017r [PDF]
ZO na organizacja targów – Białoruś – załączniki edytowalne [DOC]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/2017 z dnia 22.08.2017 [PDF]